Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της COSMOTE Payments

https://cosmotepayments.gr/data-privacy.html

Η προστασία των δεδομένων σας είναι για εμάς προτεραιότητα. Εμείς, στην COSMOTE Payments καταλαβαίνουμε πλήρως το πόσο σημαντική είναι η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Γι’ αυτό λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την ορθή διαχείριση των δεδομένων σας.

1. Τί είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Με τον όρο προσωπικά δεδομένα (εφεξής Δεδομένα) εννοούμε κάθε πληροφορία που σας αφορά και μέσω αυτής μπορούμε να σας αναγνωρίσουμε. Η αναγνώριση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω μιας συγκεκριμένης πληροφορίας είτε μέσα από έναν πιθανό συνδυασμό πληροφοριών που έχουμε στη διάθεσή μας.

2. Ποια Δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε;

Η COSMOTΕ Payments, ως πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικού χρήματος και υπηρεσιών πληρωμών, επεξεργάζεται τα Δεδομένα που της παρέχετε κατά την εγγραφή και ταυτοποίηση σας στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών μας, τα Δεδομένα των συναλλαγών σας καθώς και δεδομένα που είναι απαραίτητα για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας σύμφωνα με όσα αναφέρονται παρακάτω.

 • Στα Δεδομένα εγγραφής / ταυτοποίησης περιλαμβάνονται το ονοματεπώνυμο, στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου και στοιχεία φορολογικής δήλωσης, ο ΑΦΜ, η διεύθυνσή σας, οι αριθμοί σταθερού και κινητών τηλεφώνων σας, οι αριθμοί τραπεζικών λογαριασμών και χρεωστικών/προπληρωμένων καρτών σας, οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, οι κλήσεις σας με το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών καθώς και η απεικόνιση του προσώπου όπως αποτυπώνεται στην τηλεδιάσκεψη (videoconference) και οι φωτογραφίες που απεικονίζουν τα βιομετρικά χαρακτηριστικά του προσώπου σας.

 • Στα Δεδομένα συναλλαγών περιλαμβάνονται τα στοιχεία λογαριασμού σε τρίτη τράπεζα, ιστορικό πληρωμών και μεθόδων πληρωμών, μεταφορών χρημάτων σε άλλο λογαριασμό, στοιχεία καρτών καθώς και όλα τα δεδομένα που απαιτούνται για την διεκπεραίωση συναλλαγών (χρέωσης / πίστωσης τραπεζικών λογαριασμών κλπ) ή της χρέωσης των διενεργηθέντων συναλλαγών.

 • Στα δεδομένα Επαλήθευσης – Ταυτοποίησης περιλαμβάνονται δεδομένα που είναι απαραίτητα για την επαλήθευση της ταυτότητας σας και την ισχυρή ταυτοποίηση, όπως κωδικός πρόσβασης, βιομετρικά στοιχεία, στοιχεία της συσκευής σας, κ.α.

3. Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας;

Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας για να εξυπηρετήσουμε τη σύμβασή σας.
Για να υπογράψετε σύμβαση παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικού χρήματος και υπηρεσιών πληρωμών με την COSMOTE Payments ή για να υποβάλετε αίτηση με σκοπό τη σύναψή της, είναι απαραίτητο να μας γνωστοποιήσετε κατ’ ελάχιστον τα Δεδομένα όπως αποτυπώνονται παραπάνω (δεδομένα εγγραφής / ενεργοποίησης υπηρεσιών). Επιπλέον, αν γίνετε πελάτης μας, είναι απαραίτητο να επεξεργαστούμε τα Δεδομένα συναλλαγών σας, όπως αποτυπώνονται παραπάνω (Δεδομένα συναλλαγών) με σκοπό τη πραγματοποίηση συναλλαγών και την παροχή των υπηρεσιών μας με βάση τους όρους χρήσης των υπηρεσιών μας, τη χρέωσή σας ανάλογα το είδος της συναλλαγής, καθώς και την διαχείριση αιτημάτων και την εξυπηρέτησή σας.

Η εν λόγω επεξεργασία, επομένως, πραγματοποιείται με σκοπό την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης και την παροχή σε εσάς των υπηρεσιών ηλεκτρονικού χρήματος και υπηρεσιών πληρωμών όπως την εξόφληση λογαριασμών, φόρτιση cosmote payment wallet, ταυτοποίηση με φυσική παρουσία του κατόχου του λογαριασμού ή ταυτοποίηση από απόσταση, έκδοση και εξαργύρωση ηλεκτρονικού χρήματος (Συναλλαγές Φόρτισης και Εξαργύρωσης), το άνοιγμα λογαριασμού πληρωμών COSMOTE PAYMENTS WALLET και την αποδοχή καρτών πληρωμών μέσω διαδικτύου ή ακόμα και κατόπιν αιτήματός σας πριν την σύναψη της σύμβασης, αλλά και για να μπορούμε να ολοκληρώνουμε τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων με υποψήφιους πελάτες.

Επίσης, επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας με σκοπό την επαλήθευση της ταυτότητάς σας στις περιπτώσεις που απαιτείται σύμφωνα με τους όρους παροχής υπηρεσιών της COSMOTE PAYMENTS.

Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα με βάση τη συναίνεσή σας

Α. για να δημιουργήσουμε το δικό σας προφίλ

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε συνδυαστικά τα Δεδομένα σας προκειμένου να δημιουργήσουμε το ατομικό σας προφίλ με βάση τις προσωπικές σας προτιμήσεις.

Η δημιουργία προφίλ είναι μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας, μέσω της οποίας είναι πιθανό να αξιολογήσουμε ορισμένες προτιμήσεις σας, όπως να προτείνουμε προϊόντα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν και να σας αποστείλουμε σχετικές ενημερώσεις/διαφημίσεις που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά σας.

Β. Για την εμπορική προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών του Ομίλου ΟΤΕ , η COSMOTE Payments και εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να προβεί σε διαβίβαση περιορισμένου εύρους των Δεδομένων σας στις υπόλοιπες εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ και κυρίως όσων Δεδομένων σας περιέχονται στη σύμβασή σας με σκοπό την υποβολή προτάσεων και προσφορών που αφορούν υπηρεσίες και προϊόντα των λοιπών εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.

Γ. Για την εξακρίβωση και επαλήθευση της ταυτότητάς σας.
Με σκοπό την επίτευξη της ηλεκτρονικής εξ’ αποστάσεως ταυτοποίησης των στοιχείων σας η COSMOTE Payments ενδέχεται να επεξεργαστεί, εφόσον συναινέσετε, δεδομένα που αφορούν:

 • την καταγραφή της οπτικής και ηχητικής επικοινωνίας σας με εκπρόσωπό μας σε πραγματικό χρόνο μέσω βιντεοκλήσης.

 • τα βιομετρικά χαρακτηριστικά που προκύπτουν από την καταγραφή του δυναμικού αυτοπορτρέτου σας (dynamic-selfie), για τη διενέργεια ελέγχου, σε σχέση με τη φωτογραφία του εγγράφου ταυτοποίησης, με χρήση ειδικού λογισμικού χωρίς παρουσία εκπροσώπου μας. Σε περίπτωση που δεν συναινέσετε στη χρήση βιομετρικών δεδομένων, η ηλεκτρονική εξ’ αποστάσεως ταυτοποίηση πραγματοποιείται μέσω βιντεοκλήσης με εκπρόσωπο.

Διαβάστε το κείμενο με το οποίο παρέχεται η σχετική συγκατάθεση  εδώ.

Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας με βάση το έννομο συμφέρον μας.

Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας στηριζόμενοι στο έννομο συμφέρον μας λαμβάνοντας πάντα υπόψη μας και τα δικά σας δικαιώματα ως πελάτης. Η επεξεργασία των Δεδομένων σας περιορίζονται στην απολύτως αναμενόμενη επεξεργασία, η οποία είναι συμβατή με τη συναλλακτική μας σχέση. Τα είδη αυτά επεξεργασίας είναι τα εξής:

 1. Για την άμεση εμπορική προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών μας, η COSMOTE Payments ενδέχεται να επεξεργαστεί περιορισμένο εύρος των Δεδομένων σας και κυρίως όσα Δεδομένα σας περιέχονται στη σύμβασή σας, συγκεντρωτικά στοιχεία χρήσης ή/και αιτήματα που μας έχετε υποβάλλει. Η εν λόγω επεξεργασία είναι περιορισμένη και αποσκοπεί αποκλειστικά και μόνο στην υποβολή προτάσεων και προσφορών για παρόμοια προϊόντα ή/ και υπηρεσίες μας. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επικοινωνία για την εμπορική προώθηση προϊόντων & υπηρεσιών, με τους τρόπους που αναφέρονται.

 2. Επιπλέον, επεξεργασία Δεδομένων σας μπορεί να διενεργηθεί από την COSMOTE Payments με σκοπό την αποστολή ερευνών αγοράς ή αξιολόγησης συγκεκριμένων προϊόντων ή υπηρεσιών μας. Οι έρευνες αυτές έχουν συνήθως τη μορφή ερωτηματολογίου και μπορεί να αποστέλλονται σε εσάς με email, SMS ή μέσω συστήματος IVR ή να διεξαχθούν τηλεφωνικές κλήσεις. Επίσης, μπορεί να διεξαχθούν κατόπιν ανάθεσης σε συνεργαζόμενες εταιρείες ερευνών. Αν και η συμμετοχή σας σε αυτές τις έρευνες είναι ιδιαίτερα σημαντική για εμάς, δεδομένου ότι οι απαντήσεις σας μας βοηθούν να βελτιώνουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, εντούτοις έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επικοινωνία για τη διενέργεια ερευνών με τους τρόπους που αναφέρονται.

 3. Επίσης ενδέχεται να επεξεργαστούμε Δεδομένα με σκοπό:

 • την εκτίμηση, διαχείριση και πρόληψη κινδύνων στο πλαίσιο λειτουργίας της COSMOTE Payments καθώς και για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,

 • τη διεκδίκηση νόμιμων αξιώσεων μας ενώπιον των δικαστικών αρχών ή άλλων φορέων εξωδικαστικής/εναλλακτικής επίλυσης διαφορών,

 • την ασφάλεια και την απόδειξη των συναλλαγών στο πλαίσιο καταγραφής των κλήσεων με το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών μας.

Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας για λόγους τήρησης των εννόμων υποχρεώσεών μας.

Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας με σκοπό την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας για την:

 1. i) πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, καθώς και την αποτροπή της απάτης κατά της COSMOTE Payments ή/και των πελατών μας, όπως και κάθε άλλης παράνομης πράξης,

 2. ii) συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο (περιλαμβανομένης και της εφαρμογής της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας καθώς και των διατάξεων που αφορούν την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα) και με τις αποφάσεις εποπτικών ή δικαστικών αρχών,

 3. iii) υποχρέωση γνωστοποίησης και διαβίβασης στις αρμόδιες Εποπτικές, Αστυνομικές, Δικαστικές και εν γένει Δημόσιες Αρχές.

4. Ποιοι θα επεξεργαστούν τα Δεδομένα σας;

Μαζί με εμάς, είναι πιθανό να επεξεργαστούν τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα σας συνεργάτες μας ή τρίτες εταιρείες για την παροχή των υπηρεσιών μας. Τα Δεδομένα σας ενδέχεται να γνωστοποιηθούν σε εμπορικούς συνεργάτες μας (π.χ. καταστήματα δικτύου COSMOTE & GERMANOS) που μεσολαβούν για τη σύναψη της μεταξύ μας σύμβασης, σε εταιρείες υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών και σε εταιρείες προμήθειας και υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων. Στις περιπτώσεις αυτές, οι τρίτες αυτές εταιρίες είναι Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό της COSMOTE Payments. Ωστόσο εμείς, η COSMOTE Payments, παραμένουμε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ασφάλεια των Δεδομένων σας, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα.

Πέραν των παραπάνω συνεργατών ή τρίτων εταιρειών, η COSMOTE Payments, δεν αποκαλύπτει, δεν επεξεργάζεται και δεν δημοσιοποιεί τα Δεδομένα σας σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η κοινοποίηση / διαβίβαση επιβάλλεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Επίσης, αποδέκτες των Δεδομένων σας μπορεί να είναι τρίτα σε σχέση με την COSMOTE Payments, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημόσιες αρχές, υπηρεσίες ή άλλοι φορείς, όπως:

 • Η «Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε» («ΔΙΑΣ Α.Ε.») για την εξυπηρέτηση διατραπεζικών συναλλαγών και η «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε» για την προστασία της πίστης και των οικονομικών συναλλαγών.

 • Εποπτικές, Δικαστικές, Ανεξάρτητες και λοιπές Αρχές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την εκπλήρωση υποχρέωσης της COSMOTE Payments βάσει νόμου ή κανονιστικής διάταξης ή δικαστικής απόφασης (π.χ. Τράπεζα της Ελλάδος).

5. Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι Εκτελούντες την Επεξεργασία μας σέβονται τα Δεδομένα σας;

Οι Εκτελούντες την Επεξεργασία μας έχουν δεσμευτεί συμβατικά να:

 • τηρούν εχεμύθεια, και να δεσμεύουν με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις και το προσωπικό τους,

 • μη διαβιβάζουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την έγγραφη άδεια μας,

 • λαμβάνουν οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των Δεδομένων,

 • μας ενημερώνουν για κάθε περιστατικό που αφορά την παραβίαση των Δεδομένων σας,

 • διαγράφουν ή/και μας επιστρέφουν τα Δεδομένα σας, με τη λήξη της σύμβασής μας,

 • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών Δεδομένων και ιδίως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) και τον Ν.4624/2019.

6. Διαβιβάζουμε τα Δεδομένα σας εκτός Ε.Ε.;

Τα Δεδομένα σας τα επεξεργαζόμαστε κυρίως εντός της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Στην περίπτωση που τα διαβιβάσουμε σε χώρες εκτός ΕΕ, φροντίζουμε η διαβίβαση να γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 979/2016/ΕΕ.

7. Για πόσο διάστημα θα διατηρήσουμε τα Δεδομένα σας;

Τα Δεδομένα που αφορούν στη ταυτοποίησή σας, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα παραστατικά που είναι αναγκαία για τον προσδιορισμό των συναλλαγών, αυτά που προκύπτουν από τη χρήση των υπηρεσιών διατηρούνται (π.χ. συναλλαγές) για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών μετά τη λήξη της επιχειρηματικής σχέσης ή την ημερομηνία της περιστασιακής συναλλαγής.

Κατά τη λήξη της προθεσμίας αυτής τα Δεδομένα διαγράφονται, εκτός αν επιβάλλεται από άλλη διάταξη νόμου ή κανονιστική απόφαση η φύλαξή τους για μακρότερο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τη δεκαετία (π.χ. για φορολογικούς σκοπούς).

Σε περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως ταυτοποίησης σας, αλλά δεν συμβληθείτε με την COSMOTE Payments, τα Δεδομένα σας δεν θα διατηρούνται.

Ωστόσο, σε περίπτωση που η COSMOTE Payment τερματίσει τη διαδικασία της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής ταυτοποίησής σας χωρίς να την ολοκληρώσει για τους κάτωθι λόγους:

 • δεν είναι εφικτή η οπτική επιβεβαίωσή σας ή του επίσημου εγγράφου ταυτοποίησης ή και των δύο ή υφίσταται οποιαδήποτε ασυμφωνία ή αβεβαιότητα μεταξύ αυτών ή

 • υφίσταται οποιαδήποτε ασυμφωνία των στοιχείων, πληροφοριών και Δεδομένων που υποβάλλονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής ταυτοποίησης με ανεξάρτητη και αξιόπιστη πηγή ή

 • υφίσταται κίνδυνος ξεπλύματος χρήματος ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,

τα Δεδομένα σας που έχουμε λάβει για την ταυτοποίησή σας θα τηρούνται τουλάχιστον για πέντε (5) έτη από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Οι ηχογραφημένες κλήσεις με το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών διατηρούνται για έναν χρόνο.

8. Ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνουμε για την προστασία των Δεδομένων σας;

Στην COSMOTE Payments προβλέπουμε στις εταιρικές μας διαδικασίες τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και τα εφαρμόζουμε στα συστήματα πληροφορικής και τις πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή, επεξεργασία ή χρήση Δεδομένων.

Αυτά είναι ενδεικτικά:

 • μέτρα για την αποτροπή πρόσβασης μη εξουσιοδοτημένων ατόμων στα συστήματα επεξεργασίας Δεδομένων (έλεγχος άδειας εισόδου).

 • μέτρα που εξασφαλίζουν ότι τα συστήματα επεξεργασίας Δεδομένων δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (έλεγχος άρνησης πρόσβασης).

 • μέτρα που εξασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να χρησιμοποιούν τα συστήματα επεξεργασίας Δεδομένων έχουν πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο στα Δεδομένα για τα οποία έχουν εξουσιοδοτηθεί, και ότι τα Δεδομένα δεν μπορούν, κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, ή της χρήσης, ή μετά από την καταγραφή τους, να διαβιβαστούν, να αντιγραφούν, να τροποποιηθούν ή να διαγραφούν από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (έλεγχος πρόσβασης στα δεδομένα).

 • μέτρα που εξασφαλίζουν ότι κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαβίβασης, ή κατά τη διάρκεια μεταφοράς, ή καταγραφής, τα Δεδομένα δεν μπορούν να διαβιβαστούν, να αντιγραφούν, να αλλαχθούν ή να αφαιρεθούν από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, και ότι είναι δυνατό να ελεγχθούν και να εξακριβωθούν οι εκτελούντες την επεξεργασία, στους οποίους έχουν διαβιβαστεί Δεδομένα μέσω εξοπλισμού μετάδοσης δεδομένων (έλεγχος διαβίβασης Δεδομένων).

 • μέτρα που διασφαλίζουν ότι είναι δυνατό αναδρομικά να εξεταστεί και να εξακριβωθεί εάν και από ποιόν εισήχθησαν, τροποποιήθηκαν ή διαγράφηκαν Δεδομένα στα συστήματα επεξεργασίας Δεδομένων (έλεγχος εισόδου δεδομένων).

 • μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα Δεδομένα που επεξεργάζονται τρίτα μέρη/ανάδοχοι, τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας (έλεγχος αναδόχου).

 • μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα Δεδομένα που έχουν συλλεχθεί για διαφορετικούς σκοπούς μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία ξεχωριστά (κανόνας διαχωρισμού).

 

9. Ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα Δεδομένα σας;

Τα δικαιώματα που μπορεί να ασκήσει ένας πελάτης μας περιλαμβάνουν:

Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να λάβετε ενημέρωση σχετικά με τα Δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε (π.χ. τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους τύπους Δεδομένων, τους αποδέκτες στους οποίους κοινοποιούνται, το χρονικό διάστημα για το οποίο διατηρούνται) και να σας χορηγήσουμε αντίγραφα αυτών.

Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των Δεδομένων σας (π.χ. διόρθωση της διεύθυνσης, στοιχείων επικοινωνίας, αριθμού ταυτότητας).

Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των Δεδομένων σας σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υποβλήθηκαν σε επεξεργασία ή σε περίπτωση που ανακαλέσατε τη συγκατάθεση με βάση την οποία τα συλλέξαμε και επεξεργαστήκαμε.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας για συγκεκριμένο σκοπό.

Δικαίωμα στη φορητότητα των Δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα Δεδομένα που έχετε παράσχει στην εταιρεία, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο που να έχει και αναγνώσιμη μορφή.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας στις περιπτώσεις που δεν επιθυμείτε την επεξεργασία των Δεδομένων σας.

Σας ενημερώνουμε επιπλέον, ότι COSMOTE Payments έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Privacy Officer- DPO) με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Για την επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, μπορείτε να στείλετε e-mail στο customerprivacy@cosmotepayments.gr.

10. Πώς ασκείτε τα δικαιώματά σας;

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να:

 • στείλετε e-mail στο customerprivacy@cosmotepayments.gr ή

 • επιστολή στη διεύθυνση COSMOTE Payments A.E., Λ. Κηφισίας 99, 15124, Μαρούσι με θέμα «Άσκηση δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων»

Ακόμα, διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3 Τ.Κ. 115 23, Αθήνα +30 210 6475600, email επικοινωνίας contact@dpa.gr).

11. Σε πόσο χρονικό διάστημα απαντάμε στα αιτήματά σας;

Η COSMOTE Payments θα απαντήσει δωρεάν στα αιτήματά σας χωρίς καθυστέρηση το αργότερο εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ενδέχεται η προθεσμία αυτή να παραταθεί για δύο (2) μήνες εάν αυτό απαιτείται λόγω της πολυπλοκότητας του αιτήματός σας. Σε κάθε περίπτωση θα σας ενημερώσουμε για την εν λόγω παράταση και για τον λόγο της καθυστέρησης προσδιορίζοντας τη νέα ημερομηνία απάντησης.

Εάν κρίνουμε ότι το αίτημά σας είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε την καταβολή εύλογου τέλους για την ικανοποίησή του λαμβάνοντος υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την εκτέλεσή του ή ακόμα και να αρνηθούμε να δώσουμε συνέχεια στο αίτημά σας.

12. Πώς ενημερώνεστε για αλλαγές της παρούσας Πολιτικής;

Η παρούσα Πολιτική ενημερώνεται όταν αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική μας ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές αυτές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

13. Trackers / Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή στην κινητή συσκευή του χρήστη και τα οποία τοποθετούνται από τους ιστότοπους που αυτός επισκέπτεται ή/και τις mobile εφαρμογές που χρησιμοποιεί, ώστε να τον αναγνωρίζουν. Πέραν των cookies, υπάρχουν και άλλοι trackers, όπως τα pixels (π.χ. Facebook Pixel), το local storage, third-party SDKs που συμπεριλαμβάνονται στις mobile εφαρμογές κτλ. Οι trackers αποθηκεύουν πληροφορίες ή αποκτούν πρόσβαση σε πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στον τερματικό εξοπλισμό του χρήστη (υπολογιστής, κινητό, tablet κτλ.).

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις κατηγορίες cookies / trackers που χρησιμοποιούμε και να διαχειριστείτε τις επιλογές σας εδώ.