Δες πως να δημιουργήσεις
το δικό σου QR πληρωμής και πως
να ενεργοποιήσεις extra τερματικό

Δημιουργία QR code πληρωμής
Ενεργοποίηση
extra τερματικού